Fış Fış Kayıkçı Ninnisi Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yüü rü sün Fış fış kayıkçı Kayıkçının